Emilia Salvador Esteban

Emilia Salvador Esteban
Medalla: 
3
Data ingrés: 
25/02/1998
Saragossa, 20 de juny de 1938
 
Estudià els dos cursos comuns de Filosofia i Lletres en la Universitat de Valladolit i els tres de l'especialitat d'Història en la de Valéncia, on va obtindre la Llicenciatura en 1961 i el Doctorat en 1970.
 
Ha fet tota la seua carrera de professora universitària en l'Universitat de Valéncia, a la càtedra d'Història Moderna de la qual va accedir en 1979. Una volta jubilada en 2008 obtingué un contracte de Professora emèrita, conclós el qual ha segut nomenada Professora honorària.
 
Directora del Departament d'Història Moderna des de 1972 a 1987, ha treballat en vàries llínees d'investigació: el comerç i l'economia valenciana en l'Edat Moderna i el règim foral valencià en el mateix periodo. Més recentment les seues investigacions es dirigixen cap a les relacions entre el poder central i el Regne de Valéncia.
 
Ha segut membre del Consell de redacció de la revista Saitabi de la Facultat de Geografia i Història. És Directora de la revista Estudis, del Departament d'Història Moderna de l'Universitat de Valéncia, des de la seua fundació en 1972 pel catedràtic Juan Reglá Campistol, de qui va ser discípula predilecta. Membre dels Consells Assessores de les revistes Ius Fugit i Pedralbes.
 
Ha dirigit mig centenar de Tesis de llicenciatura i 16 Tesis doctorals. Ha segut investigadora responsable de distints Proyectes d'investigació del Pla Nacional I+D. En l'actualitat és membre de l'equip d'investigació que desenrolla el proyecte Canvis i resistències socials en els territoris hispànics del Mediterràneu Occidental en l'Edat Moderna (HAR2011–27898–C02–01), finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat.
 
Les seues publicacions superen el centenar: llibres i capítuls de llibres, artículs en revistes especialisades, ponències i comunicacions en Congressos nacionals i internacionals, homenages… Entre les seues obres podem destacar La economía valenciana en el siglo XVI, Comercio de importación (1972), Cortes Valencianas del reinado de Felipe II (1974), “La política exterior”. Tomo VI de la Historia General de España y América (1986), Felipe II y los moriscos valencianos. Las repercusiones de la revuelta granadina (1568-1570) (1987), Las Cortes en Valencia (1989), Carlos V, emperador de Imperios (1994) y El poder monárquico y sus instrumentos: el pregón en la Valencia de Fernando el Católico (1998).
 
Ha segut vocal de l'Associació Espanyola de Ciències Històriques, membre fundador de l'Associació Espanyola d'Història Moderna, Vocal de dita Associació i Vicepresident primer del Patronat de la Fundació Espanyola d'Història Moderna, a la qual continua lligada en calitat de membre fundador.
 
Obtingué Premi extraordinari tant en la Llicenciatura com en el Doctorat. És acadèmica corresponent de la Real Acadèmia de la Real Acadèmia de l'Història des de 1994.