José Fco. Ballester-Olmos y Anguís

José Fco. Ballester-Olmos y Anguís
Medalla: 
15
Data ingrés: 
19/06/2002

Valéncia, 11 de setembre de 1947

Ingenier Agrícola per la E.U.I.T.A., més tart Escola Tècnica Superior d'Ingenieria Agronòmica i del Mig Natural de l'Universitat Politècnica de Valéncia. En finalisar els seus estudis en el número u de la seua promoció completà la seua formació científica i tècnica en estàncies en distintes universitats i centres científics estrangers, entre uns atres el Royal Botanic Gardens de Kew (Gran Bretanya) i l'Universitat de Califòrnia.

Investigador de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries des de 1974 i Professor de Païsagisme i Jardineria en l'Universitat Politècnica de Valéncia des de 1987. Director de Cursos de Posgrau de Païsagisme, Jardineria i Producció Vegetal Ornamental i responsable de diversos convenis de transferència de tecnologia entre la O.P.V. i institucions i empreses.

Responsable de Diagnòstic Biològic de Virosis de Cítrics en el Programa Nacional de Sanejament de Varietats d'Agres i en el Programa Nacional de Certificació de Plantes Cítriques: en l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries. Ha descobert i estudiat noves virosis i patògens de les plantes.

Ha dirigit 266 treballs fi de carrera i tesines, ha participat com a investigador en 49 proyectes d'investigació i ha participat com a ponent o autor de comunicacions en 121 congressos, simpòsiums i reunions nacionals i internacionals.

Ha impartit més de mil conferències i discursos en Espanya i en l'estranger i ha segut director o professor en més de 200 cursos de posgrau, especialisació o formació dirigits i impartits en Espanya i uns atres països.

És autor de 52 llibres, coautor d'uns atres 41, ha coordinat unes atres 15 obres, ha publicat prop de 500 artículs científics i tècnics, dels quals 88 són treballs d'investigació i 151 estan publicats en revistes estrangeres (Plant Pathology, Fitopathology, Fruits, Fitopatologia, La Palma, Haseltonia, etc.) i espanyoles (Anales del I.N.I.A., Investigación Agraria, I.T.E.A., Revista de Ciencia, Arquitectura del Paisaje, etc.)

Podem dividir la seua bibliografia en dos grans grups, en títuls significatius com:

a) Llibres de Paisagisme, Jardineria i Producció Vegetal: Enciclopedia Flora (1977), Los cactus y las otras plantas suculentas (1978), Composición en diseño de jardines (1994), La terapia hortícola en la rehabilitación de discapacitados físicos y psíquicos (1994), Viveros de palmeras (1996), Normas para la clasificación de los espacios verdes (2001). El Paseo de la Alameda de Valencia (2006), Plantas ornamentales de los Jardines del Real (2009), Evaluación de la accesibilidad de las zonas verdes. El Método M.E.A.J. (2009).

b) Llibres de temàtica valenciana: Orriols, su historia y su gente (1984), El medio ambiente urbano y su vegetación. Estudio de la situación en la ciudad de Valencia (1991), San Vicent Ferrer y la plaça del Mercat (1998), El Jardín Valenciano (1998), Árboles y arbustos de los jardines de Valencia (2000), San Vicente Ferrer y la Plaça del Mercat, (1998), Huertos y paseos de la Valencia barroca y neoclásica (2002), Horts, Horticultores y jardineros valencianos (2002), Els Jardins de la Valencia mora (2004), La casa medieval del Comendador de la Orden de San Juan en Valencia (2005), El patronazgo de San Vicente Ferrer sobre la ciudad, reino y archidiócesis de Valencia (2005), Historia y Arquitectura de la Casa Natalicia de San Vicente Ferrer (2012), El Santo Cáliz en la Guerra Civil española 1936-1939 (2012), El Centenar de la Ploma en los Documentos (2016)

Ha segut invitat com a assessor en temes de la seua especialitat per organisacions internacionals, universitats, institucions científiques i tècniques i Ministeris d'Agricultura de diversos països.

És autor de proyectes de jardins privats, parcs públics i regeneracions de païsage, ha segut redactor de vàries lleis del païsage i ordenació del territori.

És Acadèmic de Número de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i membre fundador o de número de dotze societats científiques nacionals i internacionals, entre les que International Organization for Succulent Plant Study, la Intenational Organization of Citrus Virologists, la Societat Espanyola de Fitopatologia i la Societat Espanyola de Ciències Hortícoles.

És Cavaller de la Sobirana Orde de Malta. Comendador de l'Orde Eqüestre del Sant Sepulcre, Escrivà de l’Almoina de Sant Jordi del Centenar de la Ploma i Lloctinent General del M.I.V.M i L. Capítul de Cavallers Jurats de Sant Vicent Ferrer.

Està en possessió dels premis “Ausias March”, “José María Bayarri”, “Archival”, “Botànic *Cavanilles”, el “Juan Julio” de l'Associació Espanyola de Parcs i Jardins Públics, aixina com del Premi Extraordinari “Ajuntament de Valéncia”, la “Llama Rotaria”, el Premi “Fadrí” de l'Associació Cultural “Cardona i Vives”, el Premi Extraordinari de la Conselleria de Mig Ambient i uns atres premis nacionals. També està en possessió de vàries condecoracions espanyoles i estrangeres.