José Fco. Ballester-Olmos y Anguís

José Fco. Ballester-Olmos y Anguís
Medalla: 
15
Data ingrés: 
19/06/2002

Valéncia, 11 de setembre del 1947

Ingenier Agrícola per l'Universitat de Valéncia en 1971, es va especialisar en Hortofruticultura i Jardineria, en l'Universitat Politècnica de Valéncia. Va ampliar estudis en el Royal Botanic Gardens de Kew (Gran Bretanya) i en l'Universitat de Califòrnia.

Investigador de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries i Professor de Paisagisme i Jardineria en l'Universitat Politècnica de Valéncia des de 1987. Director de Cursos de Postgrau de Paisagisme, Jardineria i Producció Vegetal Ornamental i responsable de diversos convenis de transferència de tecnologia entre la U.P.V. i institucions i empreses. Ha dirigit 210 treballs fi de carrera i tesines.

Ha assistit a 82 congressos i simposis nacionals i internacionals. Ha impartit prop de cinccentes conferències en Espanya i l’estranger i més de huitanta cursos. Ha publicat 88 treballs d’investigació i 151 artículs en revistes estrangeres (Plant Pathology, Fitopathology, Fruits, Fitopatología, La Palma, Haseltonia) i espany (Anales del I.N.I.A., Investigación Agraria, I.T.E.A., Revista de Ciencia, Arquitectura del Paisaje).

Responsable de Diagnòstic Biològic de Virosis de Cítrics en el Programa de Sanejament de Varietats d’Agres i en el Programa de Certificació de Plantes Cítriques: en l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries. Ha descobert i estudiat noves virosis i patogens de les plantes.

Ha escrit 32 llibres, és coautor d'uns atres 27 i ha coordinat 15 obres. Podem dividir la seua bibliografia en dos grans grups:
a) Llibres de Paisagisme, Jardineria i Producció Vegetal com a Enciclopedia Flora (1977), Los cactus y las otras plantas suculentas (1978), Composición en diseño de jardines (1994), La terapia hortícola en la rehabilitación de discapacitados físicos y psíquicos (1994), Viveros de palmeras (1996), Normas para la clasificación de los espacios verdes (2001).
b) Llibres de temàtica valenciana: Orriols, su historia y su gente (1984), El medio ambiente urbano y su vegetación. Estudio de la situación en la ciudad de Valencia (1991), San Vicent Ferrer y la plaça del Mercat (1998), El Jardín Valenciano (1998), Árboles y arbustos de los jardines de Valencia (2000), San Vicente Ferrer y la Plaça del Mercat, (1998), Huertos y paseos de la Valencia barroca y neoclásica (2002), Horts, Horticultores y jardineros valencianos (2002), Els Jardins de la Valencia mora (2004), La casa medieval del Comendador de la Orden de San Juan en Valencia (2005), El patronazgo de San Vicente Ferrer sobre la ciudad, reino y archidiócesis de Valencia (2005)
Ha segut invitat per universitats i institucions científiques i tècniques d'Amèrica.

És membre fundador o de número de dotze societats científiques, entre les que destaquen la International Organization for Succulent Plant Study, la Intenational Organization of Citrus Virologists, la Societat Espanyola de Fitopatologia, la Societat Espanyola de Ciències Hortícoles.

És Cavaller de l’Orde del Sant Sepulcre, Conseller de l’Almoina de Sant Jordi del Centenar de la Ploma i Cavaller Jurat de Sant Vicent Ferrer. Està en possessió dels premis “Ausias March” i “Botànic Cavanilles”, aixina com de diversos Premis Extraordinaris dels Jocs Florals de Lo Rat Penat. Està condecorat en la Creu d’Oficial i la Comanda de l’Orde del Mèrit Agrícola i del Mèrit Agrari, Pesquer i Alimentari.