Luis Miguel Romero Villafranca

Medalla: 
21
Data ingrés: 
16/12/2020

Naixcut en Valéncia en 1944, a on estudia la Llicenciatura de Dret en els anys 62-67. Pertany com a eixercent a l'Ilustre Colege d'Advocats de Valéncia des de 1.968, havent format part de la seua Junta de Govern, com a Diputat 7º durant el periodo 78-83 i com a Diputat 2º d'1.986 a 1.991, Decà des de 1993 fins a giner de 2.003, havent segut reelegit per majoria absoluta en 1.998, i no presentant-se a la reelecció en 2.003 per a dedicar-se més intensament a la seua activitat professional.

Ha segut membre del Comité Organisador de les Primeres Jornades sobre la Tanda d'Ofici i Assistència al Detingut, i Ponent-Redactor de la II Ponència de Deontologia Professional en el Congrés Nacional de l'Advocacia de Mallorca; havent intervingut en diferents jornades i congressos nacionals i internacionals de l'Advocacia, sent el Ponent espanyol en el Congrés Mundial de l'Unió Internacional de l'Advocacia celebrat en Niça en 1.998 i en Nova Delhi en 1.999. Ha publicat numerosos artículs i donat gran número de conferències dins i fòra d'Espanya.

Ha segut també membre de la Comissió Mixta Consell General de l'Advocacia-Ministeri de Justícia, i representant del Consell General de l'Advocaciaen el Borrador de l'Anteproyecte de Llei del Jurat; i ha format part de la TAULA del CONGRÉS GENERAL DE L'ADVOCACIA ESPANYOLA de La Corunya en 1.995. President de la Taula de la Ponència sobre L'ADVOCACIA EN EL SIGLE XXI en el CONGRÉS DE JUNTES DE GOVERN dels Coleges d'Advocats d'Espanya de Girona de 1.997 i membre de la Taula del Congrés de l'Advocacia celebrat en Sevilla en març de 1.999 i en Valéncia en octubre 2.000.

Com a President de la Real Acadèmia Valenciana de Jurisprudència i Llegislació, va organisar i fon l'amfitrió en Valéncia del III Congrés d'Acadèmies de Ciències Jurídiques i Socials d'Hispanoamèrica en l'any 2.001 i en la trobada de les mateixes per la celebració del 180 Aniversari de la Real Acadèmia Valenciana .

Ha desenrollat la seua activitat tant com a Advocat, a nivell professional i acadèmic, com també com a representant de l'Advocacia a nivell nacional i internacional.

COM A ADVOCAT:

Té obert despaig des de fa 51 anys en Valéncia, i des de fa 25 en Kiev (Ucrània), i des de fa nou anys en Moscou (Federació Russa) sent l'únic titular del Despaig, i en els que presten servici vintinou professionals, entre els que es troben advocats, Professors universitaris de Mercantil i Administratiu.

COM A REPRESENTANT INSTITUCIONAL DE L'ADVOCACIA HA SEGUT:

-DECÀ de l'ILUSTRE COLEGE D'ADVOCATS DE VALÉNCIA; durant la década 93/2003, periodo no superat per cap atre en tota l'història colegial.

-PRESIDENT DEL CONSELL SUPERIOR DE COLEGES D'ADVOCATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA; (l'únic advocat que ho ha presidit en dos mandats 93/95 i 98/.2000)

-VICEPRESIDENT DEL CONSELL GENERAL DE L'ADVOCACIA ESPANYOLA durant 9 anys (95/2.003), i PRESIDENT DE LES COMISSIONS DE FINANÇACIÓ I DE COORDINACIÓ AUTONÒMICA del mateix.

-PRESIDENT i fundador de la UNIÓ PROFESSIONAL de Coleges Professionals de Valéncia, des de la seua constitució en 1.995 fins al seu retir voluntari.

-PRESIDENT i fundador de la FEDERACIÓ D'UNIONS PROFESSIONALS D'ALACANT-CASTELLÓ I VALÉNCIA, que engloba a un total de 110 Coleges Professionals en més de 250.000 membres; igualment des de la seua constitució (2.000) fins al seu retir voluntari.

-Membre de la Junta de Govern de la MUTUALITAT GENERAL DE PREVISIÓ DE L'ADVOCACIA ESPANYOLA durant nou anys (95/2.003)

A NIVELL INTERNACIONAL:

- PRESIDENT de la FEDERATION DE BARREAUX D’EUROPE (2.002) en sèu en Estrasburc, que engloba a tots els Coleges d'Advocats d'Europa i del nort d'Àfrica.

-Membre de la Comissió Interprofessional de la Federació Europea de Coleges d'Advocats;

-Senador del SENAT INTERNACIONAL de la UNIÓ INTERNACIONAL D'ADVOCATS (O.I.A.) i membre del seu Consell de Presidència;

-Membre del Secretariat Internacional de la UNIÓ IBEROAMERICANA DE COLEGES D'ADVOCATS

-Vice-President 1º del COMITÉ EIXECUTIU de l'OBSERVATORI JURÍDIC INTERNACIONAL DE L'EMIGRACIÓ; Organisme finançat per la COMISSIÓ EUROPEA en sèu en Tranni (Itàlia) (des de 2.002 fins a l'actualitat)

-Cònsul Honorari d'Ucrània en la Comunitat Valenciana

COM A JURISTE:

-Ha segut President de la REAL ACADÈMIA VALENCIANA DE JURISPRUDÈNCIA I LLEGISLACIÓ (93/2.003) i ha representat a Espanya com a Ponent en les Conferències Internacionals de l'Advocacia en Santiago de Chile (95), Buenos Aires (99), Lima (2001), Nova Delhi (2.000), Niça (97), Torí (2.002), Roma (2.002), Viena (2.000 i 2.001) i Tranni (2.002, 2.004), entre unes atres.

-Ha segut President de la CORT D'ARBITRAGE (98/2.003) de la Cambra de comerç de Valéncia.

-Membre fundador del Secretariat Hispanoamericà d'Acadèmies de Jurisprudència i Llegislació i de Ciències Jurídiques i Socials;

-Ha segut Professor de l'Escola de Pràctica Jurídica.

-Ha impartit gran número de Conferències en Espanya i l'estranger.

COM A VALENCIÀ:

-Patró-representant del Colege d'Advocats en la FUNDACIÓ MANUEL BROSETA i membre del seu Comité Permanent. (93/2.003)

-Membre del Consell General del PLA ESTRATÈGIC DE LA CIUTAT DE VALÉNCIA; (97/98)

-Membre del CONSELL AUTONÒMIC VALENCIÀ D'ACCIÓ SOCIAL (99)

-Patró de la FUNDACIÓ VALENCIANA D'ESTUDIS ALVANÇATS (95/2.003).

-Patró de la Fundació V Centenari de l'Universitat de Valéncia

-Membre del Consell Assessor de la Generalitat d'Organisacions No Governamentals.

-Membre del Consell Assessor de Drogodependències de la Generalitat Valenciana.

-Patró en representació de la Generalitat Valenciana de la Fundació d'Estudis Oftalmoògics del Mediterràneu (2.000/2.006)

-Profundament arraïlat en la seua terra, Valéncia, en a on ha segut Mantenedor de la Fallera Major de Valéncia, Mantenedor dels Jocs Florals de Lo Rat Penat, Mantenedor dels Altars de Sant Vicent del carrer de la Mar i de La Canyada; Mantenedor del Gremi dels Fusters, Mantenedor de la Primitiva de Llíria, Mantenedor de la Reina de les Festes de Paterna, etc...

ÉS EN L'ACTUALITAT:

-President emèrit de la REAL ACADÈMIA VALENCIANA DE JURISPRUDÈNCIA I LLEGISLACIÓ i Vicepresident 1º de la mateixa.

-Membre del Consell d'ex Presidents de la Federació de Coleges d'Advocats d'Europa.

-Vicepresident del COMITÉ EIXECUTIU de l'OBSERVATORI JURÍDIC DE L'EMIGRACIÓ; Organisme finançat per la COMISSIÓ EUROPEA en sèu en Tranni (Itàlia) i que engloba als Coleges d'Advocats d'Europa i del Nort d'Àfrica

-Acadèmic Honorari de la Real Acadèmia de Jurisprudència i Llegislació de Granada;

-Acadèmic corresponent de l'Acadèmia Mexicana de Jurisprudència i Llegislació; i de la de Còrdova (Argentina)

-President Honorari Perpetu de la UNIÓ PROFESSIONAL de Coleges Professionals de Valéncia i de la FEDERACIÓ D'UNIONS PROFESSIONALS D'ALACANT-CASTELLÓ I VALÉNCIA

-Patró de la Fundació Pro-Justícia

DISTINCIONS:

-Gran Creu al Mèrit en el Servici de l'Advocacia Espanyola. (màxima distinció de l'Advocacia espanyola)

-Gran Creu al Mèrit en el Servici de l'Advocacia Valenciana.

-Creu Distinguida de 1ª Classe de l'Orde de Sant Ramon de Penyafort.

-l Botó d'Or de la Mutualitat General de l'Advocacia Espanyola.

-Primer Premi JUSTÍCIA de la Generalitat Valenciana en 2001.

-Premi EUROPA 2019 de l'Institut 9 de Maig

-Parlamentari Honorari de Nicaragua.

-Medalla d'Honor de l'Universitat Nacional Taras Sevchenko d'Ucrània.

-Creu d'Honor de l'Orde dels Cavallers de Sant Miquel, d'Ucrània.

-Cavaller de l'Orde de Cavallers de Sant Miquel d'Ucrània

-Cavaller de l'Orde de Cavallers de Santa Maria del Puig

-Membre del Consell Assessor de l'Universitat Moradura Herrera.

-Croniste Honorari de l'ASSAMBLEA DE CRONISTES DEL REGNE DE VALÉNCIA.

-Bunyol d’Or Honorari de la Junta Central Fallera de Valéncia.

-Medalla d'Or de la Banda Primitiva de Llíria;

-Mestre Honorari del Gremi de Fusters

-Palma d'Or de la ciutat d'Elig