Vicente Baixauli Comes

Vicente Baixauli Comes
Medalla: 
22
Data ingrés: 
26/02/2020

Vicente Baixauli, naixcut en Alfafar, és Doctor en Farmàcia, Diplomat en Sanitat i en Òptica. Ademés, és un gran coleccioniste i estudiós sobre la filatelia, sent acadèmic de número de la Real Acadèmia Hispànica de Filatelia.

Fon membre de la Comissió Nacional de la Ret Farmacopea Espanyola i del Formulari Nacional. També fon Cap de secció d'Inspecció farmacèutica i control de drogues de la Delegació del Govern de Valéncia, i cap del Servici del Laboratori de Sanitat Exterior del Ministeri de Sanitat i Consum en Valéncia.

Autor de diversos artículs i treballs sobre la seua especialitat farmacèutica, ha impartit també conferències, expost diverses coleccions filatèliques, i és autor de diversos llibres.