Salvador Zaragoza Adriaensens

Salvador Zaragoza Adriaensens
Medalla: 
5
Data ingrés: 
15/12/2010

Valéncia, 9 d'abril de 1941

Doctor Ingenier Agrònom per l'Universitat Politècnica de Valéncia.

En acabar els seus estudis en 1966, va ser becari del Ministeri d'Educació i Ciència per a la formació de Personal Investigador, i professor d'Edafologia i Conservació de Sols en l'Escola Tècnica Superior d'Ingeniers Agrònomos de Valéncia.

En 1972 va ser contractat pel Pla Nacional de Cítrics de l'Institut Nacional d'Investigacions Agràries i en 1978 ingressa com a funcionari, desenrollant treballs d'investigació relacionats en la caracterisació de varietats i en la millora de les tècniques de cultiu en cítrics.

En 1994 és nomenat Cap del Departament de Citricultura i Atres Frutals de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA), i des de 2004 fins a 2009 és Coordinador del Centre de Citricultura i Producció Vegetal.

Ha dirigit proyectes d'investigació de caràcter competitiu i ha participat en convenis en empreses o atres organismes.

Ha realisat més d'un centenar de publicacions, a soles o en colaboració en atres investigadors, en revistes científiques i de divulgació, tant espanyoles com a estrangeres, aixina com llibres i capítuls en llibres. Entre estos últims es troben 10 editats en Espanya i 5 en atres paisos. Ha format part del Comité de redacció de la revista Annals of Bottany.

Ha assistit i presentat comunicacions en els 12 congressos internacionals citrícoles organisats per la International Society of Citriculture, aixina com en els de la Societat Espanyola de Ciències Hortícoles i en atres congressos, seminaris i reunions de caràcter nacional i internacional.

Aixina mateix ha organisat i dirigit cursos d'especialisació en citricultura en Pereira (Colòmbia) i en Santa Creu (Bolívia). Ha segut director del Master Internacional en Citricultura i professor dels cursos que organisa la Conselleria d'Agricultura, Peixca i Alimentació de la Comunitat Valenciana. Ha dirigit numeroses tesis de Master en Citricultura i treballs fi de carrera.

Ha visitat, realisat estages, o impartit cursos i conferències en centres d'investigació i universitats de diversos països, tant de citricultura alvançada com en vies de desenroll (Argèlia, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, China, Colòmbia, Cuba, Estats Units, França, Itàlia, Japó, Marroc, Mèxic, Perú, Suràfrica i Uruguay).

Ha segut responsable de la caracterisació de la Colecció de Varietats de Cítrics del Banc de Germoplasma del IVIA i coordinador del descriptor de varietats de cítrics i gèneros pròxims, del Global Citrus Germplasm Network. Ha colaborat, junt en participants d'atres paisos, en la confecció del programa de la UPOV (International Union for the Protection of the New Varieties of Plants) i fon el responsable del Registre Europeu de Varietats de Cítrics.

Ha segut membre del Comité Eixecutiu de la International Society of Citrus Nurserymen (ISCN), de la International Society of Citriculture (ISC) i de la Societat Espanyola de Ciències Hortícoles (SECH).

En els últims anys i fins a la seua jubilació en 2011 ha desenrollat treballs d'investigació relacionats en la millora de la calitat dels fruts cítrics i en l'obtenció de varietats tardanes de mandariner sense llavors per mig de tècniques d'irradiació.