Vicent Ramon Calatayud Tortosa

Vicent Ramon Calatayud Tortosa
Medalla: 
6
Data ingrés: 
12/11/2008

Vallada, 23 de juliol de 1942

Cofundador de la AELLVA i President d’Honor d’esta associació Lliterària. Secretari de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Membre de la Comissió Científica del Patronat de la Fundació Max Aub. Ex secretari de Lo Rat Penant i membre del Consistori de Mantenedors. Ex secretari general del Colege d’Agents Comercials de València i Colegiat Ilustre. Columniste semanal de Las Provincias.

Prolífic autor que destaca per la seua riquea de vocabulari i la viva capacitat descriptiva, en una dotzena de llibres pròpis. Una cinquantena en coutoria, colectius o pròlecs. Cultiva fonamentalment la narrativa, fent incursions en la poesia, és autor de la lletra de l’Himne de la RACV i treballant camps tan diversos com el conte per a chiquets i també l'ensaig. En periodisme passen del miler els escrits seus.

Es forma al costat de Xavier Casp, Miquel Adlert, Emili Beüt... Des de la Secretaria del Rat Penat, entre unes atres empreses va mamprendre la de la cultura de la Pàtria, creant i animant la Gentilea Floral, acte hui ya tradicional. Com els Recitals Poètics de Primavera d’Estiu de l’Associació d'escritors, en principi dins de la programació de l’Ajuntament de València, ara ya instaurats dins de la Fira del llibre valencià organisada per la Real Acadèmia. Igualment dirigí i anima les Jornades dels Escritors de la AELLVA. En e l’any 2000, posà en marcha i participa activament en les Tertúlies Tallers de prosa. Ha organisat distintes Semanes Culturals i Jornades Tècniques per al Colege d’Agents Comercials de València. I campanyes en Ràdio i TV.

En la faceta del periodisme va començar a publicar en la revista “Murta”, a on arribà a ser nomenat director. Dirigia el semanari “Som” en els anys 79, 80 i 81. Llançà “l’Informatiu”, bolletí del Rat Penat que més avant es va convertir en Lo Rat Revista. Ha publicat artículs en distintes revistes de tot ho Regne, com també en tots els periòdics de les tres províncies, aixina com en l’edició valenciana de ABC. Colaborà en la revista “Lo Rat” i actualment en “Cresol Lliterari”, coordinà la revista “Acción Corporativa” i té una colaboració semanal en Las Províncias. És coautor del Calendari de Lo Rat Penat, fins al l’any 2015. Té a son càrrec l’edició del “Cresolet”, el bolletí intern de la AELLVA.

Està en possessió de les medalles d'or del CENTENARI DE LO RAT PENAT i dels C JOCS FLORALS de la Ciutat i Regne de Valéncia. Del premi VINATEA, d’Amics de la RACV, Com també del premi FADRÍ, de l’any 2000 de l'Associació Cultural Cardona i Vives de Castelló, per la seua trayectòria potenciant i divulgant la llengua valenciana. Igualment goja del titul “Albuferenc” de l’any 2012 en Catarroja.

Són el seus premis lliteraris:

JOSEP PASQUAL TIRADO , any 1981, de la Revista MURTA, premiant-li la narrativa per a chiquets.
PRIMAVERA any 1982 de l'Associació cultural El Crit del Palleter, en prosa poètica.
JOANOT MARTORELL, any 1982; de l'Ajuntament de Gandia, en narrativa curta.
Primer PREMI DE PERIODISME, any 1993, del Colege d'Agents Comercials.
Premi de Microrrelats de El Piló de Burjassot, any 2003.
Premi de la Conselleria de Cultura, Jocs Florals, any 2003. Ensaig.
TORRE DE PATERNA, any 2004. Poesia.
ACCÉSIT a la FLOR NATURAL, Jocs Florals, 2005. Poesia Premi d'Ensaig del ATENEU CULTURAL de PATERNA, any 2005
BOTÀNIC CAVANILLES, any 2005, Jocs Florals. Narrativa costumista…