Economia i Dret "Lluís de Santàngel"

Agregats: 

Juan José Borrás Martínez, Pedro Caja Meri, Federico Fernández Roldán, Fernando Giner Grima, Pablo González-Pola de la Granja, Manuel Llombart Fuertes, Javier Mas Torrecillas, Ricardo Miralles Mayor, José Bernando Noblejas Pérez, Luis Sebastián Castañares, Francisco Pascual Vallejo Jiménez

Descripció secció: 

Missió i objectiu

Contribuir al desenroll de l’economia valenciana en els seus diversos sectors, per mig de la investigació i la colaboració en unes atres institucions de la Comunitat Valenciana.

  • Publicacions relacionades en els distints sectors econòmics.
  • Contribuir a les millors conexions entre les empreses i els centres de formació i investigació.
  • Colaborar en el desenroll de l’acció empresarial valenciana en els països americans.

Treballs i proyectes

 

  • El Sector Agroalimentario Valenciano Valenciano y la Ampliación Europea.
  • Perspectivas de la Industria Valenciana en el contexto de una U.E. ampliada.
  • Los Sectores Industrial y de Servicios en la Comunidad Valenciana.
  • Sesiones de coordinación entre investigadores y  Asociaciones Empresariales.
  • Publicaciones de artículos en Anales, revista de la RACV indexada.

Artículs

El conocimiento de las relaciones laterales en las organizaciones