Estudis ibèrics "Domingo Fletcher Valls"

Agregats: 

Laura Egido Alcaide, Miquel Àngel Herrero Cortell, Nemesio Jiménez Jiménez, Ricardo Ortí Piera, Luciano Pérez Vilatela, Luis Silgo Gauche

Descripció secció: 

Objectius

El principal objectiu pel que fa als estudis ibèrics és, continuant el gran treball desenrollat per En Domingo Fletcher, profundisar i avançar en el coneiximent de la Llengua Ibèrica, la primera llengua coneguda del poble Valencià, enfosquit substrat de la Llengua Valenciana actual. A part de les excavacions en jaciments ibèrics, que poden proporcionar nous texts, s'organisen els Seminaris d'Estudi sobre Llengües i Epigrafia Antigues en Gandia com a continuïtat, des de 2002, dels seminaris de llingüística i lliteratures valencianes, durant el més de juliol i com a activitat de l’Universitat Valenciana d'Estiu.

Publicacions

Entre atres finalitats les excavacions en jaciments ibèrics tenen com a objectiu trobar texts ibèrics. Les ponències dels seminaris es publiquen en la Série d'Estudis de Llengües i Epigrafia Antigues –ELEA, que fins al moment ha publicat tretze números. El treball desenrollat en temes d'Estudis Ibèrics, com en el cas de temes d'Arqueologia i Prehistòria, es publica en la Labor.

Unes atres activitats

S'organisen visites d'estudi a jaciments ibèrics.
Informe científic a la Junta General de la RACV del 18-12-2014 pel Director de la Secció sobre "La ciudad ibérica Carmoxen: últimos hallazgos" i el discurs d'apertura del Curs 2014-15 sobre "Los Neandertales: la especie maldita o la especie elegida".