Història "Julián Ribera i Tarragó"

Descripció secció: 

Missió i objectius

La Secció d’Història té per missió l’estudi i investigació integral del discórrer històric del Regne de Valéncia en extensió i profunditat. És dir, són objectius propis totes i cada una de les seues époques i, dins d’elles, el conjunt de les seues manifestacions: política, societat, economia, cultura, etc.

Treballs i proyectets

Entre els més recents, destaquen els següents::

 • Curs “El Patriarca, els moriscs i el seu temps”, 2009
 • Exposició i cicle de conferències “Aproximació a la vida i a´l’obra del Patró del Regne de Valéncia” 2009.
 • Cicle de conferències sobre el Centenari de l’Exposició Regional de 1909, 2009.
 • Exposició i conferències “500 anys del Regiment d’Infanteria Sòria. Els eixèrcits en Valéncia”, 2009
 • Publicació de Fonts Històriques Valencianes.
 • Elaboració de síntesis històriques valencianes. Monografies puntuals sobre temes valencians

Grup d’Investigació Militar “General Navarro Sangrán”

Dins de la secció hi ha el Grup d’Investigació Militar “General Navarro Sangrán”, compost per les persones següents:

 • Enrique de Miguel Fernández
 • Miguel Aparici Navarro
 • Elviro Adán García
 • Ángel Adán Garcia
 • Jesús Alonso Iglesias
 • Jesús de Salvador Cerdán
 • Juan Delapuerta Cano
 • Juan José Esteban Garrido
 • Juan Garay Unibaso
 • Alfonso García-Menacho y Osset
 • Paulino Linuesa García
 • Esteban Martínez Sendra
 • Pascual Rojas Cardenas
 • Enrique Vidal de Loño