Genealogia i Heràldica "Marqués de Dos Aigües"

Agregats: 

José Segundo Miguel Sánchez, Ángel Sánchez García, José Miguel Pallás Gómez, Mª Luisa Hernández Vázquez, Fernando de Benito Alas, Juan Marcos Madoz-Larralde, Jesús Villalmanzo Camano

Descripció secció: 

Missió i objectius

Esta Secció té a càrrec seu l'investigació i l’estudi de les diferents armeries (escuts d’armes) així com els orígens de llinages que a través de diferents fonts d’informació i registres han arribat als nostres dies.

Treballs i proyectes

Los objectius anuals marquen els treballs d'anàlisis i difusió que realisa la Secció, consistents a impartir conferències, atendre consultes i la publicació de diferents treballs.