Llengua i Lliteratura Valencianes "Lluís Fullana Mira"

Agregats: 

Aureli López (acadèmic corresponent), Juli Amadeu Àrias i Burdeos, Bernat Arlandis i Mañó, Maria Jesús Coves Torralba, Miquel Antoni Estellés Barat, Maria Giménez Serrano, Vicent Iranzo Bañuls, Marta Lanuza i Vives, Miquel Àngel Lledó Cardona, Antoni Ruiz Negre, Joan Ignaci Serrano i Sánchez.

Descripció secció: 

Missió i objectius

La Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes s’ocupa de normativisar l’idioma valencià en base (criteris) a la realitat històrica, filològica i sociològica del poble valencià. Esta normativisació comporta ademés abastir als usuaris de la llengua dels mijos tècnics precisos per al seu estudi i desenroll: Diccionaris, Gramàtiques, Flexions Verbals, ferramentes informàtiques, etc. L’elaboració d’informes, publicacions dels seus estudis, participacions en Congressos, Simpòsium de Llengües, Ponències, etc., servixen per a difondre i prestigiar la llengua valenciana en tot el món.

Treballs i proyectes

Pàgines de la Secció

Pàgina Secció de Llengua
Pàgina Secció de Llengua internacional