Serie Filológica 15

Serie Filológica 15

Costa Català, J (S. I.).: Els Salms de la Biblia de París i el Salteri de la Seu de Va­lencia (Estudi comparatiu i transcripcio). Valéncia, 1995, 300 pàgs., [10 € (IVA inclòs)]. I.S.S.N.: 0213-9723