Serie Filológica 5

Serie Filológica 5

III Seminari de la Llengua Valenciana, "Orige e identitat de la llengua", Ángeles Castelló, J.: Fundamentación metodológica de la Lengua Valenciana = Fundamentacio metodologica de la llengua valenciana. Valéncia, 1990, 101 pàgs., [6 € (IVA inclòs)]. I.S.S.N.: 0213-025

COMPRAR