Serie Filológica 2

Serie Filológica 2

II Seminari de la Llengua Valenciana "Origen e identidad de la lengua". Valéncia, 1987, 121 pàgs., [6 € (IVA inclòs)]. Índex: Mourelle de Lema, M.: El Ro­mance en el Reino de Valencia. Moure­lle de Lema, M.: Proceso evolutivo de la Len­gua Valenciana. Peñarroja Torrejón, L.: Mossarabisme i substrat (critica retrospectiva). Costa Català, J.: Identitat de la Llengua Valenciana.

COMPRAR