Serie Filológica 24

Serie Filológica 24

Calpe Climent, A. V. i López Verdejo, V.: La Declaracio Universal dels Drets Llingüistics i el cas valencià = The Universal Declaration of Linguistic Rights and the Valencian case. Valéncia, 2002, 115 pàgs., [6 € (IVA inclòs)] I.S.B.N.: 84-921559-6-5