Serie Filológica 22

Serie Filológica 22

Temes del XVI Seminari de Llengua i Lliteratura en  Valencia del S. XVI al XVIII, Gandia, 2000. Valéncia, 2001, 177 pàgs., [10 € (IVA inclòs)] I.S.S.N.: 0213-9723 Índex: Cuadrado de la Flor, A.: Introduccio a la lliteratura valenciana dels ss. XVI-XVII. López i Verdejo, V.: La lexicografia valenciana dels segles XVI i XVII: El vocabulari valencià-castellà de Juan de Resa. Gómez Bayarri, J.V.: Carlos Ros. La literatura popular valenciana del siglo XVIII. Cuadrado de la Flor, A.: Joan Timoneda: L´home i sa obra en llengua valenciana. Sala Giner, D.: El libro valenciano del siglo XV al XVIII.