Serie Filológica 26

Serie Filológica 26

I Seminari Internacional de Llengües Minoritaries = I International Seminar on Lesser Used Languages: Ponencies i comunicacions = Proceedings , Valéncia 11 al 12 de juliol de 2002. Valéncia 2003, 217 pàgs, [10 € (IVA inclòs)] I.S.B.N.: 84-96068-02-1