Serie Filológica 6

Serie Filológica 6

IV Seminari de la Llengua Valenciana, "Orige e identitat de la llengua". Valéncia, 1990, 143 pàgs, [6 € (IVA inclòs)]. I.S.S.N.: 0213-9723 Índex: López i Verdejo J.S.: Funcions i significacions del diminutiu dins de la topo­nimia valenciana i general. Cremades, F. de B.: ¿En quina posicio o estat es troba la llengua valenciana?.  Recio Al­faro, C.: Narrativa valenciana del segle XX.

COMPRAR